Home / Uncategorized / Các danh từ ghép tiếng anh thông dụng – Ngữ Pháp Tiếng Anh – HocHay

Các danh từ ghép tiếng anh thông dụng – Ngữ Pháp Tiếng Anh – HocHay

1. Danh từ ghép (compound noun) là gì? 

– Các danh từ tiếng anh có thể kết hợp với nhau để tạo thành danh từ ghép. Danh từ ghép rất phổ biến trong tiếng Anh và gần như xuất hiện trong các câu nói hằng ngày.

– Danh từ ghép có cấu tạo gồm 2 từ trở lên ghép lại với nhau, có thể được thành lập bằng cách kết hợp các loại từ (danh từ, động từ, tính từ)

– Mỗi danh từ ghép đóng vai trò như một đơn vị độc lập và có thể bị biến đổi bởi tính từ và các danh từ khác.

– Có 3 dạng danh từ ghép là:

 • Mở: có khoảng trống giữa các từ: water tank, tennis shoe, bus stop
 • Gạch nối: sử dụng dấu gạch ngang để nối: living-room, six-pack, mother-in-law
 • Đóng: không có khoảng trống hay gạch nối: boyfriend, bedroom, blackboard

2. Cách tạo danh từ ghép:

Cách cấu tạo danh từ ghép trong tiếng Anh Ví dụ
– Danh từ + Danh từ wheeler-dealer: người giỏi kinh doanh, khéo mặc cả
bedroom: phòng ngủ
shoelace/shoe-lace: dây giày
– Danh từ + Giới từ hanger-on: kẻ ăn bám
voice-over: lời thuyết minh (trong phim)
– Danh từ + Động từ airlift: không vận
haircut/hair-cut: sự cắt tóc
snowfall: lượng tuyết rơi
– Danh từ + Trạng từ passer by/passer-by: khách qua đường
– Danh từ + Tính từ attorney general: Bộ trưởng Tư pháp
battle royal: tử chiến
poet laureate: thi sĩ trong Hoàng gia Anh
– Tính từ + Danh từ high school: trường trung học
sore loser: người thua cuộc cay cú
redhead: tóc hoe đỏ
– Tính từ + Động từ well-being: tình trạng hạnh phúc, khỏe mạnh
whitewashing: việc quét vôi trắng, sự thanh minh
– Giới từ + Danh từ off-ramp: nhánh thoát khỏi đường cao tốc
-Trạng từ + Danh từ onlooker: khán giả
bystander
– Động từ + Danh từ singing lesson: bài học hát
washing machine: máy giặt
– Động từ + Giới từ/Trạng từ warm-up: sự ấm lên
know-how: cách làm, bí quyết sản xuất
get-together: cutmvợ/chồng
– Từ + Giới từ + Từ free-for-all: dành cho tất cả mọi người
mother-in-law: mẹ vợ/chồng

Phân loại và cách nhớ giới từ trong tiếng anh


3. Chuyển Danh Từ Ghép Sang Số Nhiều

– Khi đổi một danh từ ghép sang số nhiều, chúng ta chỉ thêm –s vào danh từ chính mà thôi.

Ví dụ:

 • Mother-in-law (mẹ vợ) -> mothers-in-law (“mother” là từ chính, phải thêm –s)
 • Passer-by ( khách qua đường) -> passers-by (“passer” là từ chính, phải thêm –s)
 • Water bottle (chai nước) -> water bottles (“bottle” là từ chính, phải thêm –s)

Cách thêm -s/-es vào danh từ và cách phát âm của chúng


– Ngoài ra một vài danh từ biến đổi cả hai thành phần:

Ví dụ:

 • Woman-doctor (bác sĩ nữ) -> women-doctors
 • Man-servant (đầy tớ nam) -> men-servants

– Khi không có tương quan chính phụ hoặc khi các thành phần được viết dính nhau, danh từ ghép tạo thành số nhiều bằng cách biến đổi ở thành phần sau cùng.

Ví dụ:

 • Handful (nhóm nhỏ) -> handfuls
 • Grown-up (người trưởng thành)-> grown-ups
 • Good-for-nothing (kẻ vô tích sự) -> good-for-nothings
 • Forget-me-not (hoa lưu li) -> forget-me-not

4. Lưu ý:

– Những danh từ ghép được viết thành một từ như “blackboard” (bảng đen), “girlfriend” (bạn gái) thường là những từ có hai âm tiết. Những từ đơn lẻ thành phần của chúng thường là những từ một âm tiết.

Ví dụ:

 • Eye-witness (nhân chứng) = eye + witness
 • Mother-in-law (mẹ chồng/ vợ) = mother + in + law
 • Blackbird (con sáo) = black + bird
 • Bathroom (phòng tắm) = bath + room

– Trọng âm của những danh từ ghép thường rơi vào âm tiết đầu tiên. Đây là điểm khác biệt giữa danh từ ghép và việc các từ đơn lẻ được kết hợp để bổ nghĩa cho nhau.

 • Ví dụ: a BLACKbird – a black BIRD: (con chim sáo -con chim đen) a GIRLfriend – a girl FRIEND. (bạn gái – bạn là con gái)

5. Các danh từ ghép tiếng anh thông dụng

Advertising company: Công ty quảng cáo
Application form: mẫu đơn xin việc
Assembly line: dây chuyền lắp ráp
Company policy: chính sách của công ty
Consumer loan: khoản vay khác hàng
Dress-code regulation: nội quy ăn mặc
Evaluation form: mẫu đánh giá
Face value: mênh giá
Gender discrimination: phân biệt giới tính
Information desk: bàn thông tin
Membership Fee: phí thành viên
Performance appraisal: đánh giá năng lực
Staff poductivity: năng suất lao động nhân viên
Delivery company: công ty vận chuyển
Apartment complex: tòa nhà phức hợp
Application fee : phí nộp đơn
Attendance record : ghi danh, điểm danh
Communication skill: kĩ năng giao tiếp
Construction site: công trường xây dựng
Customer satisfaction: sự hài lòng của khách hàng
Employee participation : sự tham dự của nhân viên
Expiration date: ngày hết hạn
Fringe benefits: lợi ích thêm, thưởng
Hotel reservation: đặt trước khách sạn
Job performance: hiệu suất công việc

https://local.google.com/place?id=17925709090940119267&use=posts&lpsid=CIHM0ogKEICAgIDG_NexwAE

#danhtughep #Compoundnoun #danhtulagi #nouns #danhtutrongtienganh #danhturieng #danhtuchung #nguphaptienganh #HocHay

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

About Thanh Huyền Học Hay

Check Also

Học tốt Thì hiện tại đơn (Simple present tense) – Ngữ Pháp Tiếng Anh – HocHay

1. Cách dùng thì hiện tại đơn: Thì hiện tại đơn (present simple tense hay …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *