Home / Phong thủy nhà đất

Phong thủy nhà đất

Tư vấn phong thủy nội thất, ngoại thất nhà ở.

Cửa chính rộng có tốt hay không?

Trong thuật phong thủy, nhà cũng như cửa chính càng rộng mà ít người ở thì ngôi nhà đó được xem là không cát lợi, điều này là có nguyên nhân của nó. 1.Có nên làm của chính rộng hay không? Có nhiều người quan niệm rằng, nhà cao cửa …

Xem Blog