Home / Thanh Huyền Học Hay

Thanh Huyền Học Hay

Luyện thi Hóa lớp 12 Bài Phương pháp giải bài tập phản ứng nhiệt nhôm không hoàn toàn

Phản ứng nhiệt nhôm tổng quát Al + oxit kim loại → oxit nhôm + kim loại                         (hỗn hợp X)                            (hỗn hợp Y) 2yAl  +  3MxOy  →t0  yAl2O3 + 3xM  (M là các kim loại trung bình như Fe, Cu, Cr,…) Phản ứng xảy ra không hoàn toàn Ví dụ: 2Al  +  Fe2O3 →t0 Al2O3 + …

Xem Blog

Hướng dẫn học Hóa lớp 12 Bài Phương pháp giải bài tập nhôm và hợp chất của nhôm

Lý thuyết căn bản Ta hiểu như sau: Khi cho OH−vào dung dịch chứa Al3+nó sẽ làm hai nhiệm vụ Nhiệm vụ 1: Đưa kết tủa lên cực đại Al3+ + 3OH− → Al(OH)3 Nhiệm vụ 2 : Hòa tan kết tủa Al(OH)3 + OH− → AlO2− + 2H2O Trường hợp 1 Cho biết nAl3+ = a mol và nOH− = b mol, tính số mol kết …

Xem Blog